Gedragsbenaderingen en het klimaatvraagstuk: een debat

''Een beter milieu begint bij jezelf!'' Deze mededeling kregen velen van ons er al van kinds af aan ingeramd. Hoe waar deze zin ook is, het blijkt vaak ongelooflijk lastig ingesleten onduurzame – maar wel aangename – levensstijlen opzij te zetten voor die abstracte ‘betere’ wereld. Onderzoek naar gedragsbenadering, ondersteund door theorieën uit sociaalpsychologische en sociologische hoeken, helpt om op het niveau van het individu of een gemeenschap beter te begrijpen hoe onze dagelijkse keuzes werken. En ook waar meer of minder succesvolle aangrijpingspunten te vinden zijn voor effectiever beleid. Tegelijk moeten ook de kritische vraag gesteld worden of duurzaamheid en duurzaam gedrag daarmee niet teveel gezien wordt als een individueel gedragsprobleem. Welke druk levert dat op voor burgers en is dat terecht? Vast staat dat een beter milieu begint bij verandering. Maar wat is de goede balans in verantwoordelijkheden daarvoor tussen individuen, groepen en grotere systemen daarbij? In dit dossier geven drie auteurs hun visie op de mogelijkheden van gedragsbenaderingen voor het klimaatvraagstuk