Analyse en Discussie


Gedragsverandering

Hoe kunnen (groepen) individuen worden gemotiveerd tot duurzaam gedrag? Of moeten we klimaatverandering niet reduceren tot een gedragsprobleem? Vanuit sociaalpsychologisch (Krispijn Faddegon & Reint Jan Renes), sociologisch (Beatriz Pineda Revilla) en kritisch bestuurskundig (Eelco van Wijk) perspectief reflecteren we op de mogelijkheden van gedragsbenaderingen voor het klimaatvraagstuk.

Analyse en Discussie


Knowledge Mile

Gebiedsgericht samenwerken aan verduurzaming en vergroening, wat levert dat op? We zoomen in op de ‘Knowledge Mile’, waar een groot aantal organisaties, bedrijven en instellingen tot een collectieve aanpak zijn gekomen. Twee onderzoekers (Iris Hagemans en Patricia van Hemert), een business community manager (Cora Kreikamp) en een bewoner (Jeroen Robbertsen) reflecteren op de ervaringen.

Bewogen Beeld


Ademruimte voor de stad

Wat is de waarde van groene buitenruimte in de stad? De redactie verzamelde foto’s van kleine en grote groenprojecten.

Analyse en Discussie


RESILIO

Binnen het project RESILIO onderzoekt een groot aantal partijen gezamenlijk de aanleg en functionaliteit van blauwgroene daken. Onderzoekers Marie Morel en Andrew Switzer reflecteren op hoe deze technologische innovatie en de daarmee gepaard gaande samenwerking zich ontvouwd, en we spreken met betrokkenen Joost Jacobi (MetroPolder company) en Thomas van der Vlis (de Alliantie) over hun visie op blauw-groene daken en duurzaamheid.

Analyse en Discussie


Opschaling

Experiment hier, pilot daar: steden fungeren steeds meer als een levend laboratorium waar innovatieve duurzame technieken en concepten worden uitgetest. Toch blijkt het vaak moeilijk om succesvolle projecten grootschalig voort te zetten, waardoor de impact beperkt blijft. Willem van Winden reflecteert op de kansen en uitdagingen bij opschaling van duurzame innovaties.

Docentenpanel


Klimaat in het onderwijs

Hoe wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan klimaatverandering? We vroegen het aan docenten Esther Hammelburg (Creative Business en Communicatie), Clary van der Veen (Social Work) en Lisette Klok (Minor Klimaatbestendige Stad).

Analyse en Discussie


BOOT

Hoe betrek je verschillende groepen bewoners bij een klimaat- en duurzaamheidsaanpak in de wijk? Projectleider Marieke Verwaaijen en twee initiatiefnemers Ton Copier en Tim Doornewaard beschrijven hun ervaringen en lessen.

Nawoord


Samenwerken in de transitiearena

Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen reflecteert op de verschillende bijdragen van het tijdschrift en voegt daar de zienswijze van waarde (valuing value) aan toe.

Colofon


Bewogen Redactie